Yassals profilbild

Yassal Sundman

Crisp AB

Positiv och driven utvecklare

Jag är utåtriktad, positiv och driven. Jag är bra på att kommunicera och underlätta samarbetet mellan olika grupper. Jag tycker om utmanande projekt och att använda ny teknologi för att komma till en lösning. Jag jobbar gärna med team som behöver växa och hitta bra sätt att jobba på. Jag trivs bäst i team och organisationer som tycker om förändring och är inte rädda för att prova på nya arbetsmetoder och lösningar.

Jag tar inspiration från Robert Martin, Martin Fowler, Esther Derby, Diana Larsen, Lyssa Adkins, Michael Spayd och Gojko Adzik. Jag tycker att det är viktigt att fortsätta växa som person, utvecklare och mentor vilket jag gör genom att läsa böcker och artiklar om nya utvecklingstrender och agila metoder, gå på kurser och seminarier.

Min styrka ligger i att ta över problemprojekt och slutföra dem. Jag arbetar gärna som teknisk Scrum Master. Jag tycker att det är roligt att jobba med uppgifter som andra ofta tycker är omöjliga eller tråkiga. Jag hjälper gärna, när arbetet så kräver, i alla roller i ett team.

Erfarenheter

Scrum Master, Utvecklare

Com Hem, 2010 - 2011

Scrum Master

Ansvarig för teamet som migrerade ett gammalt WebLogic-baserat system till CoreMedia CMS. Hjälpte teamet förbättra sitt arbetssätt genom mer strukturerade retrospektivmöten. Tog fram tydliga “Definitions of Done” för de olika utvecklingsstegen och introducerade “Conditions of Satisfaction” för “User Stories”. Tog över produktbackloggen när teamet saknade en produktägare, och jobbade sedan närmare verksamheten med krav via veckovisa grooming-möten. Förbättrade kommunikationen med förvaltningsteamet i Indien genom att inkludera de i utvecklingsprocessen, och sätta upp interaktiva överlämningsmöten i god tid innan produktionssättning.

Utvecklare

Koordinerade med andra team för att samla in krav och testa lösningar för ny utveckling av ett Grails-baserat system som var under förvaltning. Ansvarig för justeringar av funktionalitet som påverkades av ändringar i integrationslagret (via både RMI och SOAP).

Förbättrade URL-hanteringen i Spring Security implementationen. Jobbade med en annan konsult för att lokalisera och lösa kritiska produktionsproblem i integrationen mellan OpenStream och CoreMedia. Jobbade med Java-, JSP- och Spring-utveckling inom CoreMedia-lösningen. Hanterade innehållsrelaterade strukturändringar för ny funktionalitet. Såg till att ny content hamnade i Subversion och i produktionssättningsflödet.

Tog fram ett sätt att deploya med “0 down-time” som möjliggjorde en stor ompekning från gamla systemet till den nya migrerade lösningen på comhem.se mitt på dagen medan sajten var live. Tog fram en ny process för arbetet med HTTP-konfiguration av en Apache Web Server. Lade till konfigurationen i Subversion. Strukturerade arbetet med Rewrite-regler samt lade till HTTPS-hantering. Såg till att alla miljöer använde samma konfiguration. Utökade bygget så att det hanterade generering av miljöspecifika ändringar för konfigurationen. Automatiserade deploy av konfigurationen i Jenkins.

Agerade även som CM för teamet, ansvarig för branchning och taggning samt leverans-schemat. Såg till att teamet började leverera varannan vecka istället för en gång per månad.

Utvärdering av Selenium som testverktyg för automatiserade tester.

 • Metodik: Agile, Scrum, TDD
 • Teknik: XML, Java/J2EE, Junit, Apache, Bash script, Spring, Soap, JSP, Grails, CoreMedia
 • Operativsystem: Mac OS X, Linux
 • Verktyg: Tomcat, IntelliJ, Subversion, Maven, Ant, Hudson/Jenkins

Projektansvarig, Utvecklare

Sony Ericsson, 2009 - 2010

Tekniskt ansvarig för “Proof of Concept” av SiteSpect (verktyg för multi-variate testing) på www.sonyericsson.com. Tog fram projektplanen, samordnade samarbetet mellan SiteSpect och Akamai, använde KeyNote för att ta fram prestandarapporter samt presenterade de tekniska lösningarna för variationerna som användes under test perioden.

Designade och implementerade en Ajax-lösning för att ersätta en SOAP-implementation av sökmotorn Inquira. Lösningen bygger på att transformera XML till JSON. Använde XPath och JSONLib. Utvecklade användargränssnitt med jQuery, CSS och Velocity. Använde TDD.

 • Metodik: Scrum, TDD
 • Teknik: JSON, AJAX, JavaScript, XPath, CSS, Java/J2EE, Junit, Spring, Velocity, SOAP, Polopoly
 • Operativsystem: Mac OS X, Linux
 • Verktyg: Akamai, Tomcat, Eclipse, JQuery, Subversion, Maven, Ant, TeamCity, Inquira

Utvecklare, Mentor

Sony Ericsson, 2008 - 2009

Utvecklade Sony Ericssons hemsidor. Systemet använde Polopoly för att lagra all information. Levererade tekniska implementationer med hög kvalitet. Höger-till-vänster språkhantering, och designlösningar för kinesiska texter. Mycket samarbete med teamet i Indien, primär kontaktperson när det gällde kravhantering, arkitekturfrågor och utveckling. Fick fram en ny branching-strategi, och hjälpte alla externa team att få mer inflytande över processerna samt mer ansvar för sin kod och sina utvecklingsmiljöer.

 • Metodik: Scrum, TDD
 • Teknik: Java/J2EE, Junit, Spring, Velocity, SOAP, Polopoly, JSON, AJAX, OAuth, JSP, CSS
 • Operativsystem: Windows, Linux
 • Verktyg: Tomcat, Eclipse, MySQL, Lucene, Subversion, Maven, Ant, TeamCity, JProbe, Trac, LuntBuild, vi

Projektansvarig, Utvecklare, Designer

Y&D Sundman AB, 2007 - 2008

Designade webbsajter åt två frilansjournalister. Webbsidorna används för att marknadsföra journalisterna. Mycket samarbete med kunderna och introducerade Scrum i båda projekten. Webbsidorna är skrivna i XHTML och använder CSS. Bra design (följer W3Cs riktlinjer) var viktigt i projekten med tyngdpunkt på separation av data och användargränssnitt. Bildbehandling samt fotografering ingick i projektet.

 • Metodik: Scrum
 • Teknik: XHTML, CSS
 • Operativsystem: Mac OS X, Linux
 • Verktyg: Subversion, Gimp, Eclipse

Utvecklare, Mentor

Ariba (Mountain View, Kalifornien), 2003 - 2005

Jobbade med Aribas ”Buyer”-produkt. Tog fram en ny design för E-mail Notification-systemet. Systemet var föråldrat och hade haft många ägare, vilket ledde till svårigheter att lägga till ny funktionalitet. Projektet innefattade också nya säkerhetslösningar utifrån kundens behov. Introducerade enhetstester för existerande funktionalitet innan ny utveckling. Projektet behövde också ta hänsyn till internationalisering, eftersom ”Buyer” används i många länder, som till exempel Kina och Japan. En del av arbetet gick även ut på att utbilda nya utvecklare som jobbade på Aribas kontor i Bangalore, Indien.

 • Metodik: Agile
 • Teknik: Java/J2EE, SMTP, JSP, JUnit
 • Operativsystem: Windows, Linux
 • Verktyg: IntelliJ, Perforce, Aribas interna ramverk

Utvecklare

Niku (Redwood City, Kalifornien), 1999 - 2000

Använde teknologier som Java, JavaScript, JSP, Java Beans och Servlets. Fungerade som mentor i Java, objektoriented programmering och företagets utvecklingsprocess. Deltog aktivt i utveckling på både server- och klientsidan från databasen till domänobjekt, service-lager och användargränssnitt. Hade en ledande roll i flera delar av produkten som till exempel globalisering och datavalidering på klienten. Introducerade också en ”Brown Bag lunch” en gång per månad för kompentensspridning.

 • Metodik: Process, UML
 • Teknik: Java/J2EE, XML, XSL, JUnit, JSP, Servlets
 • Operativsystem: Windows, Sun Solaris
 • Verktyg: Rational Rose, Visual SourceSafe, Oracle 8, ISS, Sybase, JRun

Tekniker

Kurser (urval)

Språk

Utbildning